Firma PPRELAX specjalizuje si? w ?wiadczeniu us?ug hafciarskich, produkcji wyrobw haftowanych. Wykonujemy hafty na wyrobach gotowych  jak i na wykrojach, czapkach.

- Nasze wieloletnie do?wiadczenie, znajomo?? rynku oraz produktw pozwala nam jak najlepiej  spe?ni? oczekiwania klientw.
- Dysponujemy nowoczesnymi wielofunkcyjnymi maszynami hafciarskimi firmy BARUDAN ,TAJIMA,obszywarka MERROW, dzi?ki czemu nasze us?ugi ?wiadczymy na wysokim  poziomie .
- Studio projektowania wzorw hafciarskich  WILCOM  Embroidery Studio umo?liwia nam obrbk? projektw  graficznych dostarczonych przez najbardziej wymagaj?cych Klientw.
- W zale?no?ci od zapotrzebowania , udost?pniamy bogaty wybr gotowych  wzorw hafciarskich. /ponad 20ty?/
- Posiadamy bogat? gam? kolorystyczn? nici hafciarskich.
- Us?ugi wykonujemy na wszystkich rodzajach materia?w :tkaninach ,dzianinach ,skrze ,jedwabiu ,itp.
- Dwuzmianowy system pracy, oraz 35 g?owic hafciarskich .
 • Nasze wieloletnie do?wiadczenie, znajomo?? rynku oraz produktw pozwala nam jak najlepiej  spe?ni? oczekiwania klientw.
 • Dysponujemy nowoczesnymi wielofunkcyjnymi maszynami hafciarskimi firmy BARUDAN ,TAJIMA,obszywarka MERROW, dzi?ki czemu nasze us?ugi ?wiadczymy na wysokim  poziomie .
 • Studio projektowania wzorw hafciarskich  WILCOM  Embroidery Studio umo?liwia nam obrbk? projektw  graficznych dostarczonych przez najbardziej wymagaj?cych Klientw.
 • W zale?no?ci od zapotrzebowania , udost?pniamy bogaty wybr gotowych  wzorw hafciarskich. /ponad 20ty?/
 • Posiadamy bogat? gam? kolorystyczn? nici hafciarskich.
 • Us?ugi wykonujemy na wszystkich rodzajach materia?w :tkaninach ,dzianinach ,skrze ,jedwabiu ,itp.
 • Dwuzmianowy system pracy, oraz 35 g?owic hafciarskich .

Przygotowanie wizualizacji haftu GRATIS!!
 
pprelax.pl


G?wnymi Klientami naszej hafciarni s? :

 • producenci czapek,
 • producenci odzie?y dzieci?cej i m?odzie?owej,
 • producenci odzie?y damsko - meskiej,
 • producenci odzie?y ochronnej i roboczej,
 • producenci galenteri liturgicznej,
 • hotele, restauracje,
 • kluby motocyklowe, sportowe,
 • szko?y, dru?yny harcerskie,
 • agencje reklamowe,
 • s?u?by ochrony ,jednostki mundurowe.

S?u?ymy zdobytym do?wiadczeniem i pomoc?, a nasza elastyczno?? umo?liwia ustalenie dogodnych warunkw wsp?pracy.